KHẢO SÁT

KHẢO SÁT NỘI DUNG BÀI ĐĂNG TRÊN FANPAGE AUTIC-CLICK LÀ BAY VÀ AUTRAVEL.VN - TOÀN COMBO

09:13 23/04/2019

Để hỗ trợ anh chị em CTV và đại lý tốt hơn về nội dung bài đăng. Nâng cao chất lượng 2 trang Fanpage, Autic team có một khảo sát nhỏ để anh chị em CTV cùng góp ý về chất lượng và nội dung bài đăng. Qua đó Autic có thể thay đổi các bài đăng sao cho phù hợp với nhu cầu của anh chị em CTV và Đại Lý

BỘ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BOOKER AUTIC.VN

09:09 14/03/2019

Nhằm nâng cao chất lượng nghiệp vụ & hỗ trợ của Đội ngũ Booker autic.vn. AUTIC xin công bố bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ booker autic.vn và tiến hành chương trình khảo sát chất lượng booker định kỳ